Out of the Underdark

Sessie 16

Gracklstugh

 • Werz Salzbaron ontmoeten in de gebroken spits
 • Wandeling door het Pittoreske haven gebied van Gracklstugh
 • Aankomst bij de gebroken spits en getuige van de moord op Werz (maar dat wisten we toen nog niet)
 • Geweigerd aan de poort van de gebroken spits, want Werz is afwezig.
 • Verwezen naar Het Hol van de Ghohlborn als enige herberg voor buitenstaanders
 • Het lijk van Werz ontdekt
  • Sleutel
  • Document
  • Geld
  • Edelstenen
 • Terug naar het hol van de Ghohlborn
 • Dobbelspel + gesprek met Rat
 • Slapen

Comments

Crazy_Croco

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.